Priser og tilskud/dækning

Priser for behandling

30 min.            260 kr.
45 min.   385 kr.
60 min.
500kr.

 

 

 

 

 
Ved første konsultation afsættes der normalt en time for at kunne nå omkring både undersøgelse af problemet og efterfølgende behandling. 

Tilskud til og dækning af akupunkturbehandling

Dækning via forsikringsordning

Vær opmærksom på at mange forsikringsselskaber, der udbyder sundhedsforsikringer (typisk via arbejdspladsen) giver mulighed for gratis behandling med akupunktur, når den er udført af en RAB-godkendt behandler. Spørg din arbejdsplads/ dit forsikringsselskab.
 

Tilskud via 'danmark'

Sygeforsikringen 'danmark' giver følgene tilskud til akupunktur:
Første konsultation                115 kr.
Efterfølgende konsultationer         75 kr.
Der kan inden for 12 mdr. dog maksimalt gives et samlet tilskudbeløb på 715 kr.

 

 

Betaling og afbud

Der afregnes pr. gang, enten kontant eller via MobilePay.
 
NB: Afbud: senest 12 timer før aftalt tid - ellers koster det konsultationens pris.

Husk at medbringe

Medbring venligst: 1 lagen + 1-2 håndklæde(r)
Klinik For Manuel Terapi v/ Torben Braüner | CVR: 27284736 | Silkeborgvej 146, kld, 8000 Aarhus C  | Tlf.: 21250064 | info@kliniktb.dk